Nhân viên sale bán hàng, cho khách đụ để ký hợp đồng

Server 1 Zoom+ 937,751
- Xem server VIP để không có quảng cáo
- Vui lòng tắt chặn quảng cáo nếu không load được phim
- Vui lòng chuyển server nếu phim bị lỗi
- Sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để xem phim nếu bị chặn

Nhân viên sale bán hàng, cho khách đụ để ký hợp đồng

Từ khoá: